Giáo dục Quốc tế Việt Á Âu (VAA)

Viet A Au International Education Company Limited

Bước ra thế giới

Mỗi một đất nước bạn chọn để đi du học có yêu cầu riêng. Dưới đây là quá trình của việc chuẩn bị hồ sơ của Du học Đài Loan được lấy làm mẫu. Tuỳ vào những gì bạn có mà quy trình có thể rút bớt hoặc dài thêm một chút. Hãy yên tâm, VAA đã cùng đồng hành với bạn trên lộ trình này rồi nhé.

Xem lại bước 1 - CHUẨN BỊ HÀNH TRÌNH

Xem tới bước 3 - HOÀ NHẬP VĂN MINH

qua-trinh-lam-ho-so-du-hoc-vaa