Giáo dục Quốc tế Việt Á Âu (VAA)

Viet A Au International Education Company Limited

Phát triển tương lai

Mạnh dạn lên nào! Bạn còn nhớ chúng ta đã Hoà nhập văn minh chứ?

Từng có câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", bây giờ bạn đã là một người am hiểu văn hoá, lối sống lẫn ngôn ngữ và rất nhiều nơi chào đón bạn tới. VAA tin rằng bạn sẽ góp công không nhỏ xây dựng đất nước quê nhà và là mối liên lạc hợp tác giữa các nước.

quy-trinh-1

quy-trinh-2